Wat is mediation?

Bij mediation proberen twee partijen onder begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde – de mediator – om samen tot een oplossing van een probleem te komen. Dit kan gaan om een echtscheiding, een geschil met je buren maar ook om een probleem op het werk of bijvoorbeeld met een afnemer. Eigenlijk zijn nagenoeg alle problemen geschikt voor mediation. Onder één voorwaarde: beide partijen moeten bereid en gemotiveerd zijn om de kwestie samen aan te pakken. Mediation is namelijk gebaseerd op absolute vrijwilligheid.

Dit is een duidelijk verschil met andere vormen van geschilbeslechting zoals bijvoorbeeld naar de rechter stappen. Stapt u naar de rechter, dan gaat het niet meer over het vinden van een oplossing, maar over ‘juridisch gelijk krijgen’. Een situatie én uitkomst waar zelden alle partijen tevreden mee zijn, bovendien kostbaar, tijdrovend en vaak niet gericht op de toekomst. Mochten jullie er onverhoopt op basis van mediation niet uitkomen, dan behoort een gang naar de rechter nog wel altijd tot de mogelijkheden.

De mediators van Mediators Collectief Oost helpen u om uw behoeften, zorgen en wensen aan elkaar duidelijk te maken. In een constructieve sfeer, samen bepalen hoe oplossingen eruit gaan zien en hoe u in de toekomst met elkaar wilt omgaan. Onze mediators zijn allemaal MfN-geregistreerd en beschikken daarnaast over een uitgebreid netwerk van (o.a. juridische en financiële) deskundigen. Zo kunnen we je deskundig bijstaan bij familie en/of scheidingszaken, arbeids- en overige (zakelijke) conflicten.

Neem contact met ons op

Voor meer informatie