Zij wist niet dat ze rechten had...

Iedereen weet wel dat je als medewerker in een organisatie rechten hebt. Met het arbeidsrecht wordt je in Nederland echt goed beschermt, bijvoorbeeld om niet zomaar ontslagen te kunnen worden. Toch blijft van dat rechtsgevoel weinig over als je in een conflict met je werkgever terecht komt. Dan voel je je de mindere en accepteer je als snel iets wat je ‘baas’ je voorhoudt. Werkgevers hebben veelal echt wel het beste voor met hun werknemers, maar zoeken toch ook de grens op van het toelaatbare, om de kwestie zo ‘goedkoop’ mogelijk af te handelen. Een MfN-registermediator van Mediators Collectief Oost kan in zo’n conflictsituatie zorgen voor een gelijkwaardige relatie in het oplossen van het conflict. Een voorbeeld uit de praktijk van Marian.

Annelie (niet haar werkelijke naam) werkte ca. 15 jaar in een fabriek op de productieafdeling en was al langere tijd door ziekte uitgevallen. In het intakegesprek vertelde ze dat ze in het re-integratie-traject zat op het niveau van 3 uur per dag aanwezig zijn op kantoor. Het was voor haar onduidelijk wat er in die uren van haar verwacht werd. Haar leidinggevende was hier niet duidelijk over en niet altijd aanwezig om het te kunnen vragen. Ze voelde zich in die uren niet gewenst en het was onduidelijk wat de doelstelling van de re-integratie was. Ze was zo gefrustreerd over alles dat ze het liefst ontslagen wilde worden om rustig op zoek te kunnen gaan naar een andere baan. Ze vertelde dat dit volgens de HR-medewerker niet zou kunnen, omdat ze 4 maanden opzegtermijn zou hebben. De  HR medewerker had haar uitgelegd dat de periode van 2 jaar ziekteverzuim over 2 maanden verstreken zou zijn en dat ze dan sowieso ontslag zou krijgen vanuit de werkgever. Annelie vertelde niet alles te begrijpen van het hele proces. Ze wist alleen dat ze zo niet langer door kon gaan en dat ze  regelmatig moest huilen als ze weer naar kantoor toe moest.

In het eerste gesprek dat ik begeleidde met de HR medewerker en Annelie werd duidelijk dat Annelie in een niet zo vaak voorkomende situatie was beland. Gedurende de ziekteperiode die overheerst werd door burn-out klachten, was zij ook zwanger geweest. Een deel van het ziekteverzuim was  veroorzaakt door die zwangerschappen.

Annelie zelf had geen idee over hoe de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) voor haar van toepassing was en waar zij in dit traject stond.

De werkgever had niet de conform de wet vereiste gesprekken met haar gevoerd. HR noemde een einddatum van 2 jaar ziekteverzuim die voor Annelie als uit de lucht gegrepen kwam. Samen werd besloten om uit te zoeken hoe het precies in elkaar stak, zodat het voor Annelie duidelijk werd welke rechten en plichten zij had. Vanuit mijn kennis van de WVP kon ik helpen duidelijkheid te geven over dit tijdspad. De werkgever moest aan Annelie toegeven dat de gestelde einddatum niet klopte en ze zeker nog een jaar te gaan had voor de wettelijk bepaalde verantwoordelijkheid van de werkgever eindigde. Doordat de arbeidsrelatie ernstig verstoord was en Annelie geen vertrouwen had om weer op een goede manier aan het werk te kunnen, werd in goed onderling overleg besloten het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Hiermee werd ook de juiste opzegtermijn en transitievergoeding voor Annelie geregeld en werd ze per direct vrijgesteld van werk. Annelie was blij en opgelucht en kon starten met een nieuw begin. Ook de HR medewerker was tevreden, nu een ingewikkelde WVP situatie naar tevredenheid van de medewerker was opgelost. Belangrijk voor de goede naam van het bedrijf!

Zit jij ook met een kwestie op je werk? Bel, app of mail vrijblijvend naar één van onze mediators. Het eerste gesprek is altijd gratis. 
Wij beschrijven voorbeelden uit onze praktijk om meer bekendheid te geven aan mediation als middel bij conflict oplossing . Het kan voor iedereen nuttig zijn in diverse alledaagse zaken. Om de geheimhouding van onze mediators te waarborgen passen wij iedere kwestie zodanig aan dat deze niet te herleiden is naar de werkelijke casus. Er worden nooit namen van personen of organisaties genoemd.