Soorten mediation

Familie- en scheidingsmediation

Familiemediation als specialisatie

Binnen het brede vakgebied van mediation is familiemediation een specialisatie. We richten ons hierbij op kwesties die ontstaan binnen een gezin of, breder, binnen het familieverband. Deze kwesties kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Van problemen rondom het verdelen van de erfenis, het regelen van mantelzorg tot aan problemen binnen familiebedrijven. Maar ook echtscheiding is een onderdeel van familiemediation.

Familierelaties: ingewikkeld!

Familierelaties zijn vaak ingewikkeld en scheppen een speciale, emotionele band. Dit maakt dat conflicten binnen deze relaties zo complex en ingrijpend zijn. Het is daarom prettig om in dit soort gecompliceerde situaties de regie over te kunnenlaten aan een neutrale en onpartijdige professional. Iemand die geen oordeel velt en geen partij kiest. Maar die er wel zorg voor draagt dat het proces constructief verloopt. Iemand die ervoor zorgt dat iedereen voldoende ruimte krijgt om in te brengen wat voor hem of haar van belang is, er voldoende ruimte is voor emotie. Maar die er ook voor zorgt dat er focus blijft op het uiteindelijke doel: onderlinge afspraken maken waarbij voldoende tegemoet wordt gekomen aan de belangen van alle betrokken.

Familiemediation is geen therapie

Bij familietherapie wordt er veel dieper in gegaan op de emotionele kant van wat er speelt. Er wordt dan gekeken naar onderliggende relaties en hoe die zijn ontstaan.
Familiemediation daarentegen is gericht op een snelle, efficiënte oplossing van een specifiek en afgebakend conflict. Dat de relaties tussen familieleden meestal verbeterd zijn na een mediationtraject is een fijne bijkomstigheid.

Meerdere betrokkenen

Over het algemeen zijn bij mediation meestal 2 partijen betrokken. Bij familiemediation zijn dat er vaak meer. Denk bijvoorbeeld aan verschillen van mening over de afwikkeling van een nalatenschap. Bij mediation kunnen alle betrokken partijen aan de mediationtafel plaatsnemen, mits iedereen het over de samenstelling eens is. Dit maakt het mogelijk om toe te werken naar een oplossing waarbij alle belanghebbenden toewerken naar een oplossing waarin in voldoende mate aan de belangen van alle betrokkenen tegemoet wordt gekomen. Deze afspraken worden vervolgens schriftelijk vastgelegd en door alle betrokkenen ondertekend. Dit noemen we een vaststellingsovereenkomst. Zo voorkomen we dat er in de toekomst opnieuw onenigheid ontstaat over de gemaakte afspraken.

Scheidingsbemiddeling, een bijzondere vorm van familiemediation

Veruit de meeste geschillen binnen familiemediation hebben betrekking op het verbreken van een relatie. Een periode van echtscheiding brengt veel stress en onzekerheid met zich mee. Hoe ziet straks mijn financiële positie eruit? Kan ik in de huidige woning blijven wonen? Hoeveel huur kan ik straks opbrengen? In dit soort situaties is het lastig om constructief te blijven communiceren. Zeker als er kinderen in het spel zijn is het zaak om met respect met elkaar om te blijven gaan en goede, werkbare en vooral toekomstbestendige afspraken met elkaar te maken. Een mediator kan hier veel voor u betekenen. In eerste instantie door antwoord te geven op al je vragen. Daarnaast helpt de mediator jullie om belangen, standpunten en frustraties aan elkaar te verduidelijken. Van daaruit kan de communicatie weer op gang worden gebracht en de aandacht naar de toekomst worden verlegd. 

De oplossingen die jullie samen bedenken en uitwerken en de afspraken die jullie hierover maken worden door de mediator getoetst op juridische houdbaarheid en zorgvuldig vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Indien er sprake is van de zorg voor minderjarige kinderen worden de afspraken hieromtrent vastgelegd in een ouderschapsplan. De mediator zorgt er verder voor dat de juiste procedure wordt gevolgd om de scheiding rechtsgeldig vast te leggen.

Een greep uit de onderwerpen waarbij familiemediation tot een oplossing leidt

Niet alleen voor echtscheiding is familiemediation een goede manier van conflictoplossing.
De volgende voorbeelden lenen zich ook prima voor mediation:

Wat is een arbeidsconflict
Volgens STECR werkwijzer arbeidsconflicten: Van een arbeidsconflict is sprake als:

“Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert.”

Zakelijk samen naar een oplossing
Het kan gaan om een conflict tussen manager en medewerker, binnen een team, of op directieniveau. In kwesties zoals verzuim door een arbeids­conflict, pesterijen binnen een team, bedrijfs-overname of een conflict tussen partners in een maatschap: een mediator helpt je om er samen weer uit te komen en rust en vertrouwen terug te krijgen. Met bewezen resul­taat.

Sneller en voordeliger
Mediation werkt vaak sneller en is voordeliger dan naar de rechter gaan. In een zakelijke omgeving is het echt niet alleen inzetbaar in een exit-traject. Bij tijdig inschakelen van een mediator zijn vaak andere, duurzamere en blijvende oplossingen mogelijk. En als een exit onvermijdelijk is geeft mediation een beter resultaat. Belangrijk, want vaak kom je elkaar weer tegen als collega of zakenpartner.

Kosten besparen door inzet van mediation
Ruim 30% ervaart jaarlijks conflictsituaties op het werk. Volgens de door de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsartsen opgestelde “Richtlijn Conflicten in de werksituatie (2019)” kan een conflict leiden tot verminderde mogelijkheid tot het behalen van gestelde doelen. Dit, maar ook een door ziekteverzuim uitgevallen medewerker kost veel geld. Met inzet van mediation kunnen dure juridische (exit) trajecten voorkomen worden, wat veel geld bespaart.

Schakel een MfN-registermediator van MC Oost in als:

  • Je wilt voorkomen dat een lastige situatie leidt tot een conflict
  • Een conflict dreigt te escaleren naar een exit traject
  • Je vermoedt dat het verzuim van een medewerker gevolg is van een conflictsituatie
  • Je de relatie met de andere partij wilt of moet behouden of herstellen
  • Je meer wilt weten over de mogelijkheden van mediation

Zakelijke en overige mediation

Zakelijke geschillen
Eigenaar van een familiebedrijf waarbij de kinderen ruziën over wie de opvolger wordt?
Ruzie tussen aandeelhouders-familieleden over het aanstellen van een externe directeur of raad van commissarissen?
Ruzie over de verdeling van aandelen tussen familieleden?
Ontevreden klanten die de confrontatie zoeken, terwijl jij je uiterste best doet om hun problemen op te lossen?
Die cruciale leverancier die het opnieuw laat afweten, waardoor jij je afspraken met jouw “key customer” niet kunt nakomen, met alle gevolgen van dien?

Dit lijstje met zakelijke geschillen kunt je vast veel langer maken vanuit je eigen ervaring. Je eerste reflex is wellicht om advocaten in te schakelen en een juridische procedure te starten. Maar levert dat op wat jij (echt) wilt? Niet alleen jij maar ook de andere partij is er immers van overtuigd dat hij/zij bij de rechter gelijk krijgt. En als je voor slechts 60% gelijk krijgt, ben je dan de winnaar of voel je je toch verliezer? Wil je eigenlijk wel dat jouw conflict door een juridische procedure publiekelijk bekend wordt?
Mediation kan in dergelijke situaties uitkomst bieden. Vertrouwelijkheid en geheimhouding staan bij mediation centraal. Jullie conflict komt niet “op straat te liggen”.

Jullie onpartijdige en onafhankelijke mediator helpt om de communicatie weer op gang te brengen. Jullie mediator helpt om over en weer duidelijk te maken waar het jou in jullie conflict echt om gaat. Zo leg je de basis voor een oplossing die jullie samen bereiken. Afspraken die jullie in overleg en vrijwillig met elkaar maken en daardoor in de toekomst standhouden.

Naast zakelijke geschillen is er een heel scala aan overige geschillen. Denk bijvoorbeeld aan:

Conflicten in zorgsector

Hoe pijnlijk is het om:

  • van de ene op de andere dag een bezoekverbod opgelegd te krijgen, zoals ten tijde van Corona?
  • je dementerende moeder niet uit haar verzorgingsinstelling te mogen halen?
  • als zorgverlener te moeten werken zonder goede beschermingsmiddelen?
  • als voor verzorgingsinstelling of verzorgende je maximaal te richten op goede zorg en daar vervolgens niet de erkenning voor te krijgen?
  • je als cliëntenraad niet-gehoord en overruled te voelen door de verzorgingsinstelling?

Juridische procedures bieden dan vaak geen uitkomst. De ene partij beroept zich immers op formele regels, de andere partij is juist op zoek naar de menselijke maat, zich gehoord en begrepen voelen.

Er samen uitkomen met begrip voor elkaars belangen is wat mediation jullie dan kan bieden.

Conflicten tussen burgers en overheid

Bij conflicten met de overheid beroept die overheid zich vaak op “we hebben ons aan alle formele regels gehouden”. Maar daar gaat het jou niet om. Je bent bijvoorbeeld geraakt door de kille ambtelijke afwijzing van jouw bezwaar. De overheid toont geen begrip, geen empathie en dat is nou net wat jij zoekt.

Mediation helpt dan om het gesprek met elkaar op gang te brengen. Dat geeft jou de gelegenheid om je persoonlijke frustraties en belangen duidelijk te maken en je gehoord te voelen. Het geeft de betreffende overheid de gelegenheid om, binnen de voorschriften waaraan de overheid gehouden is (“alle burgers een gelijke behandeling”), begrip te tonen voor jouw unieke situatie en met jou op zoek te gaan naar een creatieve oplossing voor jouw kwestie “binnen de regels”.

Burenconflicten

Burenconflicten sluimeren vaak lang en bouwen zich langzaam op. Totdat ……… door dat takje van die overhangende boom, die dochter die altijd met de deuren slaat, die barbecue waar jij niet voor uitgenodigd was, de vlam in de pan slaat.

Natuurlijk kun je dan de rijdende rechter inschakelen maar die doet een uitspraak over jou en je buren en “daar zullen jullie het mee moeten doen”. Resultaat: iedereen verliest, niemand krijgt (helemaal) gelijk.

Mediation is dan een (beter) alternatief. Jullie mediator helpt, als onpartijdige deskundige, om het gesprek met elkaar weer op gang te brengen en de ander te laten inzien waardoor jij zo geraakt bent. Vervolgens werk je gezamenlijk aan een oplossing die aan beide kant “recht doet”. Tot die oplossing komen jullie samen onder begeleiding van jullie mediator. En daarmee een oplossing die ook naar de toekomst toe werkt.

Neem contact met ons op

Voor meer informatie