De veelzijdigheid van mediation

Auteur: Hanneke Casotti 

Een snelle oplossing door de toepassing van mediation; hoe 2 topsporters een eerlijke kans maken op 1 ticket voor de Olympische Spelen. 

 
heemskerk3

Twee succesvolle Nederlandse zwemsters, Femke van Heemskerk en Valerie van Roon moesten samen 1 plaats verdelen voor een olympische ticket voor de komende Spelen. Van Heemskerk had niet deel kunnen nemen aan een eerder kwalificatietoernooi omdat ze toen in Corona quarantaine zat. Van Heemskerk wilde een herkansing maar dit werd niet gehonoreerd door de bond.

Vervolgens schakelde van Heemskerk de tuchtcommissie in die haar in het gelijk stelde. De bond was van plan om tegen de uitspraak in beroep te gaan maar besloot in plaats daarvan om mediation in te zetten. De bond zag in dat een snelle beslissing belangrijk was voor met name de betrokken zwemsters.

Als resultaat van de mediation tussen de beide zwemster is besloten tot een swim-off. De eerder behaalde tijden werden daarbij behouden.

Zo geschiedde op vrijdag 9 april van dit jaar. Van Heemkerk won glorieus en veroverde daarmee haar ticket voor de Olympische Spelen.

Hoewel er een duidelijke winnaar en een teleurgestelde verliezer was, kunnen we zeker zeggen dat mediation hier uitkomst heeft geboden. In plaats van te verzanden in lange energievretende procedures is er gekozen voor een snelle en sportieve oplossing. Dit is in ieder geval voor alle betrokken partijen winst geweest. Op naar een gouden plak op de Spelen!