Onze aanpak

Maak vrijblijvend kennis  

Tijdens de kennismaking bespreken we wat mediation inhoudt en – minstens zo belangrijk – maak je kennis met jullie mediator. We bekijken samen of mediation bij jullie past en voor jullie kwestie een goede oplossing kan bieden. Je bepaalt zelf of je mij een geschikte mediator vindt om jullie te helpen bij het oplossen van jullie kwestie.

Vaak doen we het kennismakingsgesprek met jou en de andere partij afzonderlijk maar samen kan ook. Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. 

Hoe werkt mediation? 

We starten met de mediation-overeenkomst. Hierin staan de belangrijkste spelregels van mediation: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Om dit laatste te waarborgen, spreken we in de mediation-overeenkomst geheimhouding met elkaar af. Niemand wil immers dat wat er in een mediation vertrouwelijk besproken wordt, op straat komt te liggen. 

In de mediation-overeenkomst staat ook wat jullie van mij als mediator mogen verwachten: een onpartijdige opstelling zonder vooringenomenheid.

Vervolgens gaan we in gesprek over wat er tussen jullie speelt. Visies op de kwestie(s) worden uitgewisseld en de belangen worden in kaart gebracht: er ontstaat overzicht en zicht op een oplossing. Als mediator bewaak ik het proces en zorg ik dat afspraken evenwichtig zijn en voldoen aan mogelijke wettelijke eisen. 

Tot slot 

Als jullie samen een oplossing hebben uitgewerkt, worden hierover concrete afspraken gemaakt. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst, die – na eventuele toetsing door deskundigen – door jullie beiden ondertekend wordt om naleving ervan te waarborgen. 


Neem contact met ons op

Voor meer informatie