Arbeidsmediation | Familiemediation | Zakelijke mediation

Van onoverbrugbaar conflict naar productief meningsverschil

Lijkt jullie geschil onoverbrugbaar? Vraag je je af of onpartijdige bemiddeling met behulp van mediation uitkomst kan bieden? Welkom bij Mediators Collectief Oost! Al onze mediators zijn MfN-geregistreerd. Als team hebben we de deskundigheid in huis, waarmee jullie je geschil kunnen oplossen en de toekomst in kunnen.

Onze diensten

Heb je een geschil op je werk, met je buren, in je familie, ga je scheiden of heb je een zakelijk geschil? Mediators Collectief Oost helpt jullie om er samen uit te komen. Wij zijn onpartijdig. Onze bemiddelingsgesprekken zijn vertrouwelijk en gericht op de toekomst.

MfN-geregistreerd

Mediation

Niet een ander die óver jullie beslist, jullie beslissen zélf!

Samen gaan jullie op zoek naar een oplossing voor jullie geschil.
Een oplossing die recht doet aan ieders belangen. Een oplossing waar jullie beiden achter staan en waarmee jullie de toekomst in kunnen.

Wij begeleiden jullie gesprekken, zodat deze zorgvuldig en in een constructieve sfeer plaatsvinden.

Mediation ook voor jou de oplossing?

Neem vrijblijvend contact op. Samen bekijken we of mediation voor jullie geschil een oplossing kan bieden. We helpen je graag!

Ons Team

Mediators Collectief Oost is een samenwerkingsverband van gepassioneerde mediators met een betrokken netwerk van juristen, fiscalisten en andere relevante deskundigen. 

Hanneke Casotti

MfN-registermediator, Juridisch coach, gespecialiseerd in scheiding, familie en relatiemediation

06 20 96 91 84 
info@casotti.nl

Marian Diepman-Logtenberg

MfN-registermediator, toezichthouder, coach en adviseur HRM, arbeid-, zakelijke en relatie-mediation

06 461 017 76
mediation@diepman.nl

Gert Nieuwenhuis

Consulens - praktijk voor mediation en conflictmanagement

MfN-registermediator gespecialiseerd in (echt-)scheiding en overige familiezaken, arbeid- en zakelijke mediation

06 187 118 06  
gert.nieuwenhuis@outlook.com

Mediator, adviseur corporate finance, zakelijke- en samenwerkingsmediation,
mediation in de zorgsector.

06 553 551 47 
tjebbe@vandijk-mediation.nl

MfN-registermediator, psycholoog, communicatieadviseur,
(echt-)scheiding en overige familiezaken, samenwerkingsverbanden en zakelijke mediation

06 246 527 05
info@burowa.nl

Neem contact op

Wij zijn werkzaam vanuit Oost Nederland en Den Haag. Ons werkgebied bestrijkt heel Nederland.

Neem contact met ons op

Voor meer informatie

Vrijblijvend
Contact

Neem contact op

06 20 96 91 84 - info@casotti.nl

Wat deed ik?          

Na mijn studie Nederlands Recht ben ik aan de slag gegaan bij de grote verzekeraar Centraal Beheer. Jarenlang heb ik met veel plezier gewerkt als schadebehandelaar, coach, opleider en kwaliteitsmedewerker. Toen het bedrijf groter en groter werd en het directe klantcontact daarmee beperkter besloot ik om het roer om te gooien. Al snel bleek ik als een vis in het water van de vijver van de conflictoplossing.

Waar geloof ik in?

Ik geloof in de kracht van mensen. Ik heb al zo vaak gezien dat een op het oog uitzichtloze situatie toch tot een goed einde kwam. Ik ben daarin een begeleider geweest waarbij de echte kracht vanuit de mensen zelf kwam. Dit blijft iedere keer mooi om mee te maken.

Wat doe ik?  

Een mediationtraject begin ik altijd met een gratis intakegesprek. Het allerbelangrijkste is dat jullie vertrouwen in mij hebben na deze eerste ontmoeting.  In dit gesprek bespreken we verder het doel, de verwachtingen en de belangrijkste dingen die bij mediation horen. Bij overeenstemming starten we met een serie gesprekken van 2 uur. De duur van het traject hangt af van wat jullie willen bespreken en wat jullie willen bereiken.

Hoe doe ik het?

Mijn klanten voelen zich op hun gemak bij mij. Ze weten dat ze vrij uit kunnen praten en van gedachten kunnen wisselen zonder dat hier direct een afspraak aan vast zit. Ik praat in duidelijke taal en ik vermijd wollige woorden. Moeilijke zaken maak ik makkelijk door precies uit te leggen wat ze betekenen in de praktijk.

Mijn juridische kennis komt goed van pas als we de afspraken in een document gaan vastleggen en als er zoals in het geval van een scheiding er een convenant en ouderschapsplan worden opgesteld.
Jullie succes is mijn succes. Ik ben niet eerder tevreden dan dat voor jullie alles duidelijk is en als er geen losse eindjes meer zijn. Om dat te bereiken sta ik altijd voor jullie klaar. 

Mijn website www.casotti.nl

06 461 017 76 - mediation@diepman.nl

Marian:  Mediation naar de toekomst

 • Arbeidsconflicten op tijd aanpakken levert goede werkrelaties
 • Aandacht voor werknemer en werkgever
 • Empathisch, zakelijk en energiek

 

Mijn missie: in organisaties waar mensen met elkaar samenwerken het gesprek over werkrelaties bevorderen om escalaties te voorkomen en te bouwen aan toekomstbestendige verhoudingen.

Mijn achtergrond: in verschillende bedrijfstakken heb ik als HR Business Partner veel ervaring op gedaan als bemiddelaar in kwesties tussen leidinggevenden en medewerkers. Vooral in ontslagzaken, bij langdurig verzuim en moeizame werkrelaties heb ik door interventie bij beide partijen toekomstgerichte resultaten behaald.

Als MfN register mediator richt ik mij vanuit een onafhankelijke positie vooral op arbeidsmediations en zakelijke geschillen. Het is mijn overtuiging dat conflicten op de werkvloer heel goed opgelost kunnen worden door mediation. Op neutrale en onpartijdige wijze het gesprek begeleiden tussen de partijen, zodat zij eigen verantwoordelijkheid nemen en tot de best mogelijke oplossingen voor de conflictsituatie komen. Dit levert tevreden cliënten en blijvende oplossingen.

Mijn werkgebied is de regio Oost Nederland waar het oplossen van arbeidsconflicten door middel van arbeidsmediation nog minder vaak wordt ingezet. Toch kan tijdige inzet van mediation leiden tot forse kostenbesparingen, doordat bijvoorbeeld hoge kosten door (ziekte)verzuim of een negatieve sfeer in de organisatie, soms gevolgd door dure juridische procedures, voorkomen kunnen worden. Maar vooral de door partijen zelf gekozen oplossingen maken dat vaker voor mediation gekozen kan worden. Als lid van het mediators Collectief Oost geef ik presentaties aan bedrijven in de regio over de (on)mogelijkheden van mediation.

Mijn motto: Arbeidsmediation werkt!

Mijn website: www.diepmanmediation.nl

06 187 118 06 - gert.nieuwenhuis@outlook.com
 • Geïnteresseerd in de mens en zijn drijfveren
 • Pragmatisch en oplossingsgericht
 • Breed geïnteresseerd en maatschappelijk geëngageerd

 

Na zijn opleidingen Economie en Sociaal Organisatorische Bedrijfswetenschappen heeft Gert brede ervaring opgedaan binnen diverse commercieel-leidinggevende functies in de zakelijke (vooral financiële) dienstverlening. Daarnaast was en is Gert actief als bestuurder binnen verschillende organisaties.

Overal waar mensen samenwerken ontstaat frictie, dit is onvermijdelijk en vaak ook nuttig. Het blijkt dat waar mensen zélf in staat zijn om tegenstellingen te overbruggen, dit de samenwerking versterkt en de betrokkenen als mens sterker maakt. Vaak lukt dit mensen zelf, soms is er behoefte aan een onafhankelijke buitenstaander om dit proces op gang te brengen en te ondersteunen. Vanuit zijn ervaring en kennis van organisatie-inrichting en financiële vraagstukken, gecombineerd met zijn pragmatische en empathische houding is Gert als geen ander in staat deze rol te vervullen. Hij weet op de juiste momenten, vaak met een kwinkslag, te relativeren en zo te voorkomen dat het proces stokt.

Gert is MfN-registermediatior en werkt vanuit Nijbroek (gemeente Voorst) en ‘op locatie’. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen die te maken hebben met arbeids- en andere samenwerkingsrelaties. Daarnaast heeft hij, vanuit zijn ervaring als financieel adviseur, veel affiniteit met familie gerelateerde kwesties zoals scheidingsbemiddeling en vraagstukken rond erfrecht. Voor wat betreft (echt)scheidingszaken opereert Gert onder de vlag van Scheidingsexpert. Voor meer informatie: www.scheidingsexpert.nl

Persoonlijk motto: ‘it’s always the small pieces that make the big picture’:

Het oplossen van een conflict is net een puzzel: keer je de doos met stukjes om, dan lijkt het onbegonnen werk. Zodra je echter orde weet te scheppen in de chaos – je sorteert bijvoorbeeld de stukjes op kleur en je legt eerst de rand van de puzzel – dan groeit het vertrouwen dat de klus geklaard kan worden.

Zo zie ik ook mijn rol als mediator: samen maken we de puzzel, welke puzzel er gelegd wordt is aan de deelnemers, ik zorg dat de rand gelegd wordt en dat er overzicht komt. Zo schep ik de mogelijkheden voor de deelnemers om samen hún ‘puzzel’ te leggen.

06 553 551 47 - tjebbe@vandijk-mediation.nl
 • Zakelijke mediation
 • Arbeidsmediation
 • Mediation in de zorgsector


“COMMUNICEREN BEGINT MET LUISTEREN”

Mijn drijfveren

 • Partijen die “een issue” met elkaar hebben, laten ervaren dat mediation een uitstekende, laagdrempelige manier is om conflicten op te lossen of zelfs te voorkomen;
 • Ook als partijen traditioneel geneigd zijn conflicten juridisch uit te vechten;
 • Zelfbeschikking en autonomie van betrokkenen centraal: partijen zélf laten beslissen over de oplossing van hun conflict in plaats van een vaak kostbare en tijdrovende gang naar rechter of arbitrage waar óver je beslist wordt.

Mijn profiel

 • Mijn uitdaging ligt in geëscaleerde conflicten: partijen waartussen de communicatie tot stilstand is gekomen, partijen die uit lijken te zijn op het beschadigen van de ander, partijen die zichzelf ernstig tekort gedaan voelen door de ander, en misschien ook zichzelf wel tekort doen……..
 • In die situaties kan ik beide partijen mijn grootste toegevoegde waarde bieden, empathisch, onpartijdig en zonder vooringenomenheid.
 • Emoties zijn belangrijk. Ik geef partijen de ruimte om ze te uiten, in een veilige setting, zonder elkaar (verder) te beschadigen.
 • Ik breng rust en structuur in het mediationproces, zodat partijen samen en in hun eigen tempo aan een oplossing voor de toekomst werken en beide weer verder kunnen.
 • Bij de ups en downs die partijen tijdens een mediation ervaren, ben ik er voor beiden en help ze om de doelstelling en de voortgang van de mediation te bewaken.


Achtergrond en ervaring
Na een studie bedrijfseconomie, was ik vervolgens 30+ jaar werkzaam in verschillende financieel-management functies en als adviseur bij bedrijfsovernames.
Daarvoor ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als fysiotherapeut en heb nog steeds affiniteit met de zorgsector.
De (levens)ervaring die ik in al die jaren op mijn projecten en daarbuiten heb opgedaan, vormen een belangrijk fundament voor mijn functioneren als mediator.

Partijen schakelen mij in bij (dreigende) conflicten op, bijvoorbeeld, het niveau van aandeelhouders, RvC, directie, management teams en met externe partijen.  

Conflicten zijn van alle dag en vaak komt het spontaan weer goed. Als mediator ben ik betrokken bij conflicten die vallen in de categorie “komt niet spontaan goed”. Ingegraven stellingen, waar partijen zelf niet meer uit komen. Zonde van het verlies aan tijd, energie, focus, persoonlijk welzijn en geld!

Mijn Website: www.vandijk-mediation.nl

06 2465 2705 - info@burowa.nl
Wietske Homans – psycholoog, MfN-registermediator
 
Achtergrond

Mijn naam is Wietske Homans. Na mijn afstuderen als communicatiewetenschapper en psycholoog ben ik in 2012 begonnen bij een onderzoeks- en adviesbureau en daarna bij verschillende organisaties in onderwijs en zorg (ggz, jeugd- en langdurige zorg) als communicatie-, kwaliteits- en beleidsmedewerker werkzaam geweest. In 2016 ben ik daarnaast gestart met mijn eigen communicatieburo om inhoud te geven aan professionaliseringsvraagstukken van organisaties in strategie, ontwerp en redactiewerkzaamheden.

Met een brede sociale en maatschappelijke achtergrond, levenservaring en een sterk analytisch en empathisch vermogen ontstond de wens om van meer betekenis te zijn voor mens en verbinding en zo ben ik met veel plezier in 2019 gestart als mediator en assessmentpsycholoog vanuit Buro WA. Ik ben als trainer/coach en opleider betrokken bij diverse opleidingen. Als mediator ben ik aangesloten bij de MfN en lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). Daarnaast ben ik momenteel enthousiast buurtbemiddelaar, als vrijwilliger actief in wijkwelzijnsvoorzieningen en in afronding van een specialisatie familiemediation. Buro WA is gehuisvest in Hengelo (Overijssel, maar actief in heel Oost-Nederland. In Friesland kom ik graag, dus mijn werkgebied strekt zich ook daartoe uit. Wilt u meer weten over (familie)mediation of Buro WA? Neem eens een kijkje op burowa.nl!

“Als mediator help ik partijen vanuit een situatie van miscommunicatie en conflict naar wederzijds begrip.” 

Werkgebied
Buro WA is gehuisvest in Hengelo (Overijssel, maar actief in heel Oost-Nederland. In Friesland kom ik graag, dus mijn werkgebied strekt zich ook daartoe uit. 
 
Wilt u meer weten over (familie)mediation of Buro WA? Kijk eens op burowa.nl!