Mediators Collectief Oost

WELKOM!

Op dit moment is onze website nog volop in ontwikkeling. Voor vragen in de tussentijd kunt u contact opnemen met Marian Diepman +31(06) 46 10 1776.

Wat is Mediation

Bij mediation proberen twee partijen onder begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde – de mediator – om samen tot een oplossing van een probleem te komen. Dit kan gaan om een echtscheiding, een geschil met je buren maar ook om een probleem op het werk of bijvoorbeeld met een afnemer. Eigenlijk zijn nagenoeg alle problemen geschikt voor mediation. Onder één voorwaarde: beide partijen moeten bereid en gemotiveerd zijn om de kwestie samen aan te pakken. Mediation is namelijk gebaseerd op absolute vrijwilligheid. De mediators van Mediators Collectief Oost helpen u om uw behoeften, zorgen en wensen aan elkaar duidelijk te maken. In een constructieve sfeer, samen bepalen hoe oplossingen eruit gaan zien en hoe u in de toekomst met elkaar wilt omgaan.  Lees meer!

Onze mediators zijn allemaal MfN-geregistreerd en beschikken daarnaast over een uitgebreid netwerk van (o.a. juridische en financiële) deskundigen. Zo kunnen we je deskundig bijstaan bij familie en/of scheidingszaken, arbeids- en overige (zakelijke) conflicten. Lees hieronder meer over de verschillende soorten mediation of scrol door naar onze aanpak.

Familiemediation en scheidingsmediation

Samen lossen we dat op!

In alle families komt wel eens onenigheid voor. Meestal lossen we dit zelf op, maar soms lukt dit ook niet en raakt de communicatie tussen ouders, kinderen, broers en zussen ernstig verstoord. Vanwege de speciale band die een familierelatie schept zijn conflicten binnen een familie vaak complex, langdurig en ingrijpend.

 

Familie mediation is erop gericht familieleden weer met elkaar in gesprek te brengen en toe te werken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Arbeidsmediation

Van onoverbrugbaar conflict naar productief meningsverschil

Conflicten op de werkplek kunnen heel ingrijpend zijn voor de werknemer,  de leidinggevende en/of werkgever. In veel gevallen leidt een conflict tot verzuim en vaak tot dure exit trajecten, juridische kosten, reputatieschade et cetera.

Arbeidsmediation is erop gericht betrokken conflictpartijen weer met elkaar te laten communiceren met wederzijds begrip voor elkaars standpunten en belangen. Vanuit dit vertrekpunt proberen we te komen tot duurzame afspraken.

Zakelijke- en overige mediation

Gelijk krijgen of oog voor de toekomst?

Zakelijke en overige geschillen eindigen maar al te vaak in gerechtelijke procedures. Dan gaat het om winnen of verliezen, de rechter beslist over jou. Mediation werkt anders: je lost met de andere partij je geschil onderling op. Jullie mediator helpt bij de communicatie en het helder krijgen van elkaars belangen. De oplossing van jullie conflict bereiken jullie met elkaar. Grote kans dat die oplossing daarom ook in de toekomst standhoudt.

 Denk bijvoorbeeld aan conflicten:

  • tussen aandeelhouders, directie en managementteams
  • over bedrijfsopvolging en bedrijfsstrategie
  • met afnemers en leveranciers
  • van zorginstellingen met cliënten(raden)
  • tussen burgers en overheid
  • tussen buren

TWIJFELt u OF MEDIATION GESCHIKT IS VOOR UW SITUATIE? WIJ DENKEN GRAAG MET u MEE!

ONZE AANPAK

Zodra u contact met ons opneemt bekijken we samen bij wie van ons collectief u het beste terecht kunt. Wellicht heeft u zelf een voorkeur of kunnen wij u hierin adviseren. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met 1 van onze mediators (gegevens onder contact).

Vrijblijvend kennis maken
We maken een afspraak waarin u en de andere partij kennis kunnen maken met de inhoud van de mediation en – minstens zo belangrijk – met de mediator. In dit gesprek bekijken we gezamenlijk of mediation bij u past en voor de kwestie een goede oplossing kan bieden. Het is ook mogelijk om dit eerste gesprek met partijen afzonderlijk van elkaar te voeren. Aan dit kennismakingsgesprek zijn voor beide partijen geen kosten verbonden.

Het mediationproces
Voor de start van de mediation tekenen we een mediation-overeenkomst en bespreken we de belangrijkste spelregels van mediation; vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Om dit laatste te waarborgen tekenen ook alle betrokkenen een geheimhoudingsovereenkomst.
Vervolgens gaan we in gesprek over hetgeen er speelt. Visies op de kwestie(s) worden uitgewisseld, belangen in kaart gebracht, er ontstaat overzicht en zicht op een oplossing. De mediator bewaakt het proces, zorgt dat afspraken evenwichtig zijn en voldoen aan mogelijke wettelijke eisen.

Tot slot
Als partijen samen een oplossing hebben uitgewerkt worden hierover concrete afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd en – na eventuele toetsing door deskundigen – ondertekend door partijen om naleving ervan te waarborgen.

Wees niet bang voor conflicten. Soms botsen zelfs sterren. Dat is hoe nieuwe werelden ontstaan.
Charlie Chaplin

KOSTEN

Voor onze werkzaamheden hanteren wij een uurtarief. Op basis van het eerste vrijblijvende (!) gesprek kunnen we gezamenlijk een inschatting maken van het aantal benodigde uren. Naast de gesprekken is hierbij de voorbereiding, eventuele verslaglegging, administratie, telefoon-en e-mailcontacten inbegrepen. Over eventuele reiskosten maken we, op basis van de gekozen locatie, aparte afspraken.

In de mediationovereenkomst spreken partijen af hoe zij de kosten verdelen. Vaak is dat op 50/50 basis maar partijen kunnen daarvan afwijken. Als uw bedrijf of organisatie, een verzekeraar of andere instantie u naar mediation doorverwijst, betaalt die instantie vaak de kosten. 

Wanneer u minder draagkrachtig bent, is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk via de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer u de gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt toegewezen, betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 105,- per persoon. Daarnaast krijgt u mediation soms ook bij uw rechtsbijstandverzekering vergoed.

over ONs

Mediators Collectief Oost is een samenwerkingsverband van gepassioneerde mediators met een betrokken netwerk van juristen, fiscalisten en andere relevante deskundigen. 

Vanuit de vaste overtuiging dat mediation in veel gevallen de beste methode is en bovendien écht betere resultaten oplevert dan andere vormen van geschillenbeslechting. 

We hebben ons daarom ook als doel gesteld mediation meer bekend en beschikbaar te maken bij een breder publiek. We richten ons daarnaast niet alleen op het oplossen van conflicten maar adviseren ook over hoe (escalatie van) conflicten voorkomen kan worden.

ONS TEAM

MfN-registermediator, toezichthouder en adviseur HRM, gespecialiseerd in arbeid-, zakelijke en relatie-mediation, ambassadeur NMv.
Website: Diepman Mediation

MfN-registermediator, adviseur corporate finance, gespecialiseerd in zakelijke, arbeids- en samenwerkingsmediation, mediation in de zorgsector.
Website: vanDijk-Mediation

Wietske Homans

Coach psycholoog, communicatieadviseur professionaliseringsvraagstukken, gespecialiseerd in familie- en zakelijke mediation.

MEER INFORMATIE NODIG?
dE EERSTE STAP IS ZO GEZET.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP!

Direct contact

U kunt ons telefonisch enkel op onze afzonderlijke telefoonnummers bereiken, maar het is uiteraard altijd mogelijk dat wij een boodschap van u onderling aan elkaar doorgeven!

Marian Diepman: +31 6 46 10 1776
Tjebbe van Dijk: +31 6 553 551 47
Wietske Homans: +31 6 2465 2705

Bericht achterlaten

U kunt een mail sturen naar:
info@mcoost.nl (óf info@mediatorscollectiefoost.nl)

Of laat een bericht achter met uw naam en telefoonnummer via SMS of WhatsApp. Dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug!

Zie hier links onze telefoonnummers.

Oost Nederland

Wij zijn voornamelijk werkzaam in Oost Nederland (vanuit Deventer, Hengelo, Olst/Wijhe, Zutphen), maar ook landelijk actief vanuit Den Haag.

We stemmen met u af waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Dit kan zowel overdag als 's avonds als in het weekend (!) bij ons op locatie, op uw eigen locatie, maar ook een externe locatie kan geschikt zijn.